Mellanstruken mesterpanel

Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Gran
22x173
5,88

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Säljare Byggprodukter Sverige

Björn Sanchez

Säljare Byggprodukter Norge

Per Boman

Teamledare Byggprodukter