Underlagsspont ändspont

20x95, 20x120 och 23x120

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Gran
20x95
11,76
VB2061
Gran
20x120
9,09
VB2062
Gran
23x120
9,09
VB2065

Vill du veta mer?

Örjan Karlsson

Säljare - Byggmaterial och förädling

090-71 74 53

070-334 08 50