Reglar C24

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Gran
45x95
VB1971
Gran
45x120
VB1972
Gran
45x145
VB1973
Gran
45x170
VB1974
Gran
45x195
VB1975
Gran
45x220
VB1976

Vill du veta mer?

Örjan Karlsson

Säljare - Byggmaterial och förädling

090-71 74 53

070-334 08 50