Kortreglar

2700 mm

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Furu
Gran
45x45
Furu
Gran
45x70
Furu
Gran
45x95

Vill du veta mer?

Örjan Karlsson

Säljare - Byggmaterial och förädling

090-71 74 53

070-334 08 50