Behandlad ytterpanel

Grundmålat, mellanstruket vitt och mellanstruket rött.

Lättmonterat och relativt billigt alternativ till fasadbeklädnad på ditt hus, finns i ett antal olika dimensioner och profiler. Grundmålat eller mellanstruket gör att du slipper minst ett målningsmoment.
Grundmålad rektangular ytterpanel
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken rektangular ytterpanel
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken dubbelfasspont
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad dubbelfasspont
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad falsad spårpanel
G-profil Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken falsad spårpanel
G-profil Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad enkelfasspont
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken enkelfasspont
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad stockpanel
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken stockpanel
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad mesterpanel
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken mesterpanel
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad BZ profil
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken BZ profil
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken fasad ytterboaseringsläkt
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad fasad ytterboaseringsläkt
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Grundmålad profilerad ytterboaseringsläkt
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer
Mellanstruken profilerad ytterboaseringsläkt
Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer

Vill du veta mer?

Örjan Karlsson

Säljare - Byggmaterial och förädling

090-71 74 53

070-334 08 50