Sortiment

Trä är ett förnybart material, inte minst som byggmaterial. Det är perfekt i konstruktioner eftersom det har stor hållfasthet i förhållande till sin vikt.