En storspelare på trävarumarknaden

Nu har 28 000 skogsföretagare gått samman och bildat Norra Skog, till ytan Sveriges största skogsägarförening. Tillsammans äger de en skogsareal som täcker mer än halva Sveriges yta och en total produktion av trävaror på 800 000 m3.

Datum: 2020-02-11

Skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna beslutade under fredag den 7 februari att fusionera och tillsammans bilda en ny förening under koncernvarumärket Norra Skog. Norra Timber driver verksamheterna industri och marknad inom koncernen. Effekten av fusionen är ett betydligt större företag med stor produktion av norrländska råvaror och en kraft att räkna med på marknaden. 

- Norra Timber kommer bli en storspelare både på den inhemska och den internationella trävarumarknaden från och med nu och framåt, menar Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber.  

Välinvesterade industrier 

I Norra Timbers industrifamilj ingår nu tre välrenommerade sågverk i Kåge, Sävar och Hissmofors. Men det finns även flertalet förädlingsenheter samt en unik stolpfabrik.  

- Norra Timber är i och med fusionen nu också Norrlands absolut största träförädlingsföretag med en förädlingskapacitet på över 200 000 m3 per år, förklarar Erik Eliasson.    

Ny marknadsorganisation 

För att växa ytterligare med en offensiv produktion kommer flera investeringar genomföras framöver. Sammanslagningen möjliggör ökade volymer, breddat sortimentet och att innovationskraften fått större muskler. En ny marknadsorganisation formeras nu för att möta våra kunders framtida behov.   

 - Vi kommer fortsätta satsa på vår industrifamilj och jag är övertygad om att Norra Timbers kunder kommer märka att kvalitén på både trävaror och dess leverans kommer höjas ytterligare. Det är med stolthet som vi erbjuder kunder den hållbara produkten skogsråvara i forma av norrländskt kärnvirke, säger Pär Lärkeryd, vd för Norra Skog.  
      
Vid frågor eller mer information kontakta: 
Erik Eliasson, marknadschef Norra Skog, erik.eliasson@norra.se, 070-628 80 08