Stark, medlemsägd skogsindustri kliver in på marknaden

En ny stabil skogsindustri tar plats på marknaden. Norra Timber har sågverk med en teknik i världsklass, en välinvesterad, modern vidareförädling och 27 000 skogsägande delägare i ryggen som säkerställer tillgången på senvuxen, norrländsk träråvara och trygg råvaruförsörjning. För trävarukunder är Norra Timber en välkommen aktör på marknaden.

Datum: 2020-05-20

Norra Timber består av tre sågverk och fyra förädlingsenheter. Den norrländska råvaran borgar för en jämn, hög trävarukvalitet och den högteknologiska industrin möjliggör ett sortiment som kan utvecklas och anpassas till marknadens efterfrågan.

- Norra Timber är ett komplett träförädlingsföretag med förutsättningar att mäta sig med de vassaste aktörerna på marknaden samtidigt som vi ser stora möjligheter att utveckla vårt sortiment ytterligare för att möta framtida, mer komplexa krav, säger Erik Eliasson, Marknadschef på Norra Timber.

Bakom Norra Timber står den nybildade skogsägarföreningen Norra Skog, en stor aktör; geografiskt, volym- och produktionsmässigt. Norra Skog bildades i mitten av maj genom en fusion mellan Norra Skogsägarna och Norrskog och ägs av 27 000 norrländska skogsägare. Den nybildade skogsägarföreningen har genom Norra Timber en välbalanserad industri med möjlighet att optimera värdet på ägarnas skogar. Försörjningsmöjligheterna inom respektive upptagningsområde är god och verksamheten har en välfungerande timmerlogistik.

- Summan av vår industristruktur gör oss till en väldigt stark och stabil leverantör med kapacitet att även fylla de stora industrikundernas krav på förutsägbarhet och större servicepaket, avslutar Erik Eliasson, Marknadschef på Norra Timber.

För mer information
Erik Eliasson, marknadschef Norra Timber
Telefon: 070-628 80 08
E-post: erik.eliasson@norra.se