Norra Timber ökar takten inför framtiden

Norra Timber planerar för produktionsökningar vid sina tre sågverk och vidareförädlingsanläggningar. Först ut är Sävar Såg som nu kan skörda frukterna av de senaste årens stora investeringar.

Datum: 2020-09-02

- Det här är så oerhört stort för vi gör en satsning på framtiden, blir en stor aktör inom byggvarubranschen och får god utdelning av vår industristruktur i den nya föreningen Norra Skog, säger Henrik Jönsson industrichef. 

Mot nya rekordmål

Produktionsökningen vid Sävar sågverk beräknas öka med 10 procent, cirka 30 000m3sv, under 2021 för att därefter fortsätta upp mot målsättningen 500 000m3sv, 2025. Även vid Norra Timbers sågverk i Hissmofors och Kåge genomförs stora produktionsökningar under det kommande året där båda enheterna planerar för ökningar motsvarande 20 000m3sv. 
- Produktionsökningarna kommer ske genom en kombination av utökade skiftformer och investeringar i produktionsanläggningarna, berättar Henrik Jönsson.

Fortsatt utveckling inom byggprodukter

Sommarsäsongen har varit framgångsrik för Norra Timbers vidareförädlingsverksamhet, byggprodukter. 
- Nu fortsätter vi att satsa och beräknar att öka både produktion och försäljning under 2021. Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av vidareförädlade trävaror i Norra Sverige, meddelar Henrik Jönsson. 

För att kunna uppnå det målet så strukturerar Norra Timber om verksamheten i byggprodukter och avvecklar vidareförädlingen i Sävar och väljer att satsa på övriga enheter i Hammerdal, Hissmofors och Kåge. Initialt sker den största ökningen vid byggprodukter i Kåge som mer än fördubblar sin produktion. 
- Satsningarna som nu genomförs är i linje med Norra Timbers långsiktiga målsättning att vara en effektiv industriell aktör som hjälper Norra Skogs medlemmar till ett långsiktigt och lönsamt familjeskogsbruk, avslutar Henrik Jönsson.

För mer information kontakta: 
Henrik Jönsson, industrichef Norra Skog, henrik.jonsson@norrskog.se 070-601 03 40
Pressbilder på Henrik Jönsson och Norra Skogs sågverk finns att ladda ner här.