Pressmeddelanden
 • 18 mars 2021

  Klimataktörers samarbete möjliggör investeringar

  Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg går in i ett fördjupat samarbete för att skapa effektiva och klimatvänliga transporter av den viktiga förnyelsebara råvaran trä. Många av Norra Skogs medlemmar har sina skogar i inlandet och där har Inlandståg en...

  Läs mer

  Timber


 • 03 mars 2021

  Norra Skog går enligt plan

  Norra Skogs första bokslut efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna visar på ett rörelseresultat helt i nivå med förväntan. Rörelseresultatet för 2020 landade på -95 miljoner kronor som en effekt av engångskostnader kopplat till omstruktureringen. Resultatet efter...

  Läs mer

  Timber


 • 24 februari 2021

  Ny teknik, ny byggnad, nya rekord

  Sävar Sågverk har inlett 2021 med driftsättningen av ett tredje kantverk. Med hjälp av en helautomatiskt teknik förväntas tillgängligheten i såglinjen förbättras. Scannertekniken i kantverket är det senaste på marknaden och tillsammans med investeringar i två nya...

  Läs mer

  Timber

Visa fler
Inget resultat