Pressmeddelanden
 • 14 januari 2020

  Nytt ledarteam föreslås för Norra Skog

  Den 7 februari röstar valda ombud för medlemmarna i skogsägarföreningarna Norrskog och Norra om förslaget gällande en fusion mellan de båda föreningarna. De nuvarande styrelserna föreslår att Pär Lärkeryd utses till vd och Olov Söderström till vice vd.

  Läs mer

  Norra


 • 09 oktober 2019

  Norra visar återigen ett starkt resultat

  Efter årets första åtta månader står det klart att Norra fortsätter starkt framåt. Rörelseresultatet landade för delåret på 120 miljoner kronor, att jämföra med 104 miljoner för samma period året innan. 2019 har präglats av hög tillväxt men samtidigt en avmattande marknad för...

  Läs mer

  Norra


 • 24 september 2019

  Största händelsen på 90 år

  Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening.

  Läs mer

  Norra

Visa fler
Inget resultat