Utvecklat ny skogsmaskin

Svensk skogsnäring i samverkan för framtidens hållbara utveckling.
En ny typ av skogsmaskin kör just nu omkring i de svenska skogarna. Den kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö och är ett resultat av ett stort samverkansprojekt som pågått sedan 2019. Konceptmaskinen kallas Centipede och har utvecklats av åtta svenska skogsföretag och en skogsmaskintillverkare. Just nu pågår det testkörningar och resultatet ser lovande ut.

Datum: 2022-04-05Svenskt skogsbruk står inför viktiga utmaningar och frågan om hållbarhet är i centrum. Därför har Södra, Sveaskog, SCA, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest tillsammans utvecklat en ny skogsmaskin för ett mer skonsamt skogsbruk. Maskinen, kallad Centipede, är med sin innovativa teknik designad för att uppnå ett så hållbart skogsbruk som möjligt – för både miljö och människa.


Skonsam, produktiv och skön att jobba i

Centipede är utvecklad för att möta skogsbrukets utmaningar och har tre viktiga fördelar: Lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. 

– Det här är ett omfattande projekt, där parterna investerar långsiktigt för att gynna ett hållbart skogsbruk. I projektet har vi fundamentalt utmanat dagens teknik och tagit steget in i framtiden, säger Erik Nilsson, CTO på Komatsu Forest.

Maskinen är byggd för att reducera risken för markskador, öka transporthastigheten samt minska helkroppsvibrationerna för föraren. Maskinen har ett nyutvecklat bandsystem med en stor understödsyta mot marken. Maskinen har även ett heldämpat chassi som hanterar vibrationer, vilket medför att maskinens hastighet kan ökas markant utan att vibrationerna gör det. 

Med den nyutvecklade tekniken kan Centipede köras på både trakter som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning, så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper. 

Den nyskapande designen gör att Centipede kan ta sig fram avsevärt snabbare i terrängen och den tillåter dessutom större last än Komatsu 855, som använts som referens. Båda dessa egenskaper skapar förutsättningar för betydande produktivitetshöjningar. Dessutom har Centipede i simuleringar visat sig minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent i mjuk terräng, något som också är positivt för både miljön och lönsamheten.
Under projektet har en gedigen förstudie genomförts och ett nytt maskinkoncept har utvecklats. Maskinen har grundligt utvärderats genom simuleringar och testkörningar. Under våren 2022 fortsätter utförliga tester och därefter kommer beslut att fattas om projektets fortsättning. 


Deltagarna om Centipede, framtidens skogsmaskin

Magnus Bergman, teknikchef vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp: 

– Skogsbranschen och Komatsu tar nu tillsammans ett stort tekniksprång med en maskin som är skonsammare för miljö och förare samtidigt som vi får ett effektivare virkesflöde. Med Centipede kan vi möta utmaningen med allt kortare perioder av tjälad mark och därför är maskinen ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skog: 

– Som skogsägarförening driver vi aktivt hållbarhetsfrågor så att våra 27 000 medlemmar kan lämna över en skonsamt brukad skog till nästa generation. Det stärker skogens ekonomiska, sociala och kulturella värden. Detta teknikkliv är endast genomförbar i samverkan mellan olika parter och därför var den en självklarhet för oss att vara med och utveckla nästa generations skogsmaskin.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Lärkeryd, vd, Norra Skog, par.larkeryd@norraskog.se, 070-23 48 564 

Magnus Bergman, teknikchef vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp 
magnus.bergman@sca.com, Tel: 060-19 34 75

Annelie Persson, Kommunikationschef Komatsu Forest, annelie.persson@komatsuforest.com
090-709732

För mer information se: 
www.centipede.komatsuforest.se


Samarbetspartners i projektet är: Norra Skog, Södra, Mellanskog, Sveaskog, SCA, Holmen, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Centipede

Den nya skogsmaskinen är med sin innovativa teknik designad för att uppnå ett så hållbart skogsbruk som möjligt – för både miljö och människa. Se filmen som berättar mer om konceptmaskinen.