Sista stocken i Östavall

På fredag 10 juli sågas sista stocken vid Östavall sågverk i Ånge kommun. Sågen har sedan 80-talet varit en del av skogsägarföreningen Norrskog och drivs idag av Norra Skog som under våren bildades genom en fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna.

Datum: 2020-07-07

Bakgrunden till stängningen är bristande tillgång till timmer, något som sågen lidit av under ett flertal år. Sedan beslutet om att stänga sågen offentliggjordes hösten 2019 har i olika omgångar dialog skett med presumtiva köpare med ingen av dessa har valt att gå vidare i en affär.

Några andra företag har visat intresse för sågen men i sina analyser kommit till samma slutsats som vi, nämligen att det med dagens konkurrenssituation i sågverksbranschen blir problematiskt med framtida timmerförsörjning till Östavall, berättar Henrik Jönsson, Industrichef vid Norra Skog.

Avvecklingsprocess

Efter att sågningen avslutats påbörjas en avvecklingsprocess. Lager kommer att tömmas samtidigt med att utrustningen och lokaler ses över för att säkra andrahandsvärden. Sågens maskiner och inventarier kommer därefter att flyttas till andra sågar inom Norra Skog eller säljas. Vad som på sikt kommer att ske med lokalerna är osäkert men en dialog kring detta kommer nu starta med kommunen och andra företag.

Jag har nu fått styrelsens definitiva uppdrag att avveckla verksamheten. Sågens maskinpark är i hyfsat skick så det saknas inte spekulanter på utrustningen. Dock medför coronapandemins reserestriktioner att det tar längre tid än normalt att slutföra större maskinaffär eftersom flera av köparna kommer från andra länder, säger Henrik Jönsson.

Uppskattade medarbetare

Den förestående avvecklingen innebär att ca 85 personer mister sina anställningar vid sågen men tack vare att företaget låtit processen verka över en längre tid har en stor andel av de som lämnar sågen lyckats finna nya jobb. En mindre personalstyrka blir dessutom kvar ytterligare en tid för underhåll, nedmonteringar, lagertömningar, städning och övrigt som hör avvecklingen till.

– Det svider verkligen i hjärtat att ta avsked från så många uppskattade medarbetare, men det är min roll och mitt ansvar gentemot styrelsen att skapa förbättrad industriell lönsamhet som en grund för bättre betalningsförmåga för det virke vi köper från skogsägarföreningens alla medlemmar, avslutar Henrik Jönsson.

För mer information kontakta: 
Henrik Jönsson, industrichef för Norra Skog
henrik.jonsson@norrskog.se
070-601 03 40