Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg

Varje år tar Norra Skogs styrelse inriktningsbeslut för de kommande fem årens industriinvesteringar. Det ger styrelsen en möjlighet att tydligt peka ut inriktningen för föreningens industriverksamhet och ha rätt framförhållning. Besluten omfattar oftast både stora investeringsbelopp och projekt som är omfattande och tekniskt komplicerade vilket gör att de behöver beredas noggrant. En stor del av de kommande årens satsning kommer att ske i föreningens sågverk i Kåge, norr om Skellefteå.

Text: Ulrica Winberg-Jonsson | Foto: Henrik Jönsson

Datum: 2022-09-21- Norra Skogs industri fortsätter hela tiden att utvecklas och i Kåge har styrelsen beslutat att investera drygt 300 miljoner i sågen. Satsningens kan indelas i fyra moment; Högre värdeutbyte, spårbarhet, personalutrymmen och ny logistik. Den sammanlagda investeringen kommer bidra till att skapa långsiktig hållbarhet för både skog och människa, förklarar industrichef Henrik Jönsson.

Högre värdeutbyte

Det högre värdeutbudet skapas genom byggandet av en ny timmersortering, inköp av en ny delningssåg och installationen av en CT-logg. Det kommer skapa en unik möjlighet till att följa sågens produktion för att hela tiden skapa bättre effektivitet. För att förbereda för de kommande investeringarna och utvecklingen av Kåge såg byggs redan nu nya magasin vilket kommer ge kapacitet för att mer virke kan lagras under tak. En positiv effekt av det är att mindre plast behövs när träråvaran förflyttas mellan såg och vidareförädling för bli till byggprodukter.

- Vi jobbar med den förnybara råvaran skog och det är viktigt att vi optimerar, alltså ser till att varje liten del av stocken tas till vara på bästa sätt. Med hjälp av den här investeringen räknar vi med att öka vårt värdeutbyte med tre till fyra procent, förklarar Joakim Larsson, sågverkschef Norra Timber i Kåge.

Framtidens tekniksprång i spårbarhet

Investeringen innebär även att paradigmskifte inom sågverkstekniken. Tekniken som installeras kommer göra det möjligt att läsa stockens individuella fingeravtryck. Varje enskild stock kommer efter investeringen bli möjlig att följa och dokumentera genom hela sågprocessen.

- Vi tar nu ett tekniksprång in i framtiden och ett stort steg i att på bästa sätt ta hand om vår fantastiska norrländska råvara. Med den nya tekniken kommer vi att kunna prissätta produkterna ur varje stock individuellt vilket leder till bättre lönsamhet både för oss och våra kunder, förklarar Joakim Larsson.

- För att industrin skall kunna vara till nytta för Norra Skogs medlemmar är det viktigt att den är konkurrenskraftig och lönsam. Idag har Norra Skog en effektiv och lönsam industri som bidrar med medlemsnytta, mycket tack vare arbetssättet som ger styrelsen möjlighet att fatta kloka beslut för vår industri många år i förväg, avslutar Henrik Jönsson.

Om investeringen

Ny kamerateknik gör det möjligt att sortera produkterna för att maximera värdet. Tekniken tillsammans med den artificiella intelligensen är helt nya för Skandinavien och gör det möjligt för Norra Skog att fortsätta ha en industri i teknisk framkant, till nytta för sina medlemmar.