Orolig omvärld och inflation påverkar

Konjunkturen för trävaror har aldrig tidigare peakat så högt men anledningen till utvecklingen har sin grund i tre stora världskriser som påverkat vår branschsituation i grunden.

ERIK ELIASSON, Marknadschef Norra Timber

Datum: 2022-05-19

Världen förändrats just nu dramatiskt i och med kriget i Ukraina och det är med stor sorg vi ser hur människor drabbas och ett fungerande land bombas sönder. Berättelsen om krigets negativa konsekvenser kan göras lång och ett kapitel kan beskriva hur vår bransch påverkats. Ryssland, som med sin trävaruexport på 28 miljoner m3 per år, var före kriget världens näst största exportör av sågade trävaror tätt efter världsledande Kanada. Europa importerade ungefär 8 procent av sitt trävarubehov från Ryssland, Vitryssland samt Ukraina. Egypten var en ännu större importör och fick cirka 12 procent av sitt utbud från den nuvarande konfliktzonen. 

Eftersom en stor andel av världsmarknaden blivit blockerad och bara några få länder, däribland Kina, valt att fortsätt köpa trävaror av Ryssland så det är inte konstigt  att det skapats turbulens inom branschen. Lägg därtill att de stora skogsmaskintillverkarna slutat sälja reservdelar och maskiner till Putinland och både FSC® (FSC-C106716) och PEFC har valt att klassificera virke från Vitryssland och Ryssland som konfliktvirke vilket betyder att trävarorna i praktiken inte går att sälja som slutprodukter i västvärlden.

Under pandemin upptäckte många europeiska företag möjligheten att kraftigt höja medelpriserna genom att exportera mer trävaror till USA eftersom den marknaden inte längre enbart kunde förlita sig på att Kanadas produktion mötte efterfrågan. Effekten har blivit att ca 3 miljoner nya kubikmeterträvaror försvinner ut ur  Europa. Utöver krig och pandemi har vi en tredje krisartad händelse som påverkar tillgången av timmer. Jag tänker på den dramatiska sänkningen av utbudet som uppkommit i kölvattnet av de panikavverkningar som gjorts i centrala Europa efter att skogen blev granborreangripen. 

Tveklöst påverkas vi också av att inflationen bitit sig fast och marknadsekonomer pratar om att tiotalet räntehöjningar ligger framför oss från Sveriges riksbank. Trots en sannolikt snabbt bromsande konjunktur tror jag att det minskade utbudet kommer att stå emot de värsta prisrasen. 

Dessa världshändelser medverkar alltså till mindre utbud men det ökade intresset av förnybar råvara kvarstår. Så hur hanterar vi inom Norra Timber situationen? Jo, vi ser till att följa en konsekvent strategi där prioriterade kunder ges möjlighet att tryggt fortsätta utveckla relationen tillsammans med oss. Vi strävar efter samarbeten som ger win-win, är långsiktiga och genuina. Vi delar med oss av vår expertis och kunskap för att skapa vinnande samarbeten. 

/Erik Eliasson,
Marknadschef Norra Timber