Möt sågverkschefen

Vi tar pulsen på Joakim Larsson, sågverkschef på Kåge såg, som berättar om förra årets höjdpunkter, kommande stora investeringar, röntgenteknikens möjligheter och hans tankar om framtida utmaningar.

Datum: 2022-03-24

Hur är läget?
– Nytt år och nya utmaningar! 2021 har ju varit ytterligare ett pandemiår och det har slagit hårt mot sågverk som mot alla andra branscher med många sjuka och i karantän. Men personalen har gjort ett kanonjobb med att både följa restriktionerna och samtidigt hålla en hög produktionsnivå på sågen.

Vad var höjdpunkterna under 2021?
– Tillsammans med marknadsavdelningen har vi lagt om delar av produktstrategin, vilket är något som höjt värdeutbytet och därmed lönsamheten väsentligt. Vi har driftsatt en ny miljövänlig panna på fem megawatt. Med den får vi ett överskott av värme som vi ska sälja till Skellefteå krafts fjärrvärmenät och som i sin tur kommer att värma samhället i Kåge. Det är en vinst för alla parter, inklusive miljön och Kågeborna. Inne på sågen har vi med små medel kunnat få upp matningshastigheten genom såglinjen med cirka tio procent. Det är en bedrift i sig, och utan att gå ner på detaljnivå så handlar det om nyutvecklade skärhuvuden med andra motorer som gör att vi kan uppnå dessa farter. Dessutom har mycket jobb lagts på att trimma in alla delar och på att hålla en fortsatt hög nivå på underhållet.

Hur ser du på året vi har framför oss?
– Det kommer att bli ett otroligt spännande år på Kåge såg med ett flertal investeringar. Vi kommer att byta ut sista delen i såglinjen till en ny delningssåg från Linck, sätta in nya
mätutrustningar, en röntgen i sågintaget och två brädscannrar. Att kunna scanna våra stockar gör det möjligt att läsa stockens individuella fingeravtryck och därefter följa och dokumentera varje enskild stock genom hela sågprocessen. Vet man i ett tidigt skede hur en stock ser ut invändigt med röntgen så kan man sortera den efter det och såga stocken för maximalt värdeutbyte. Efter att den är sågad kan man sedan följa plankan genom hela flödet och upptäcka om några avvikelser uppstår på vägen till kunden. Detta är framtiden och vi är med och uppfinner den.

Vad tänker du om framtiden?
– Det är ju alltid svårt att spå framtiden, men med tanke på klimatets utmaningar är vi ju i världens bästa bransch eftersom vår råvara har möjlighet att tränga undan produkter med högre klimatbelastning, som stål, cement, plast och fossil energi. Och det är glädjande allt fler i Sverige såväl som internationellt förstår nyttan av att bygga i trä. Tyvärr har vi även orosmoln för framtiden, vilket är prisökningarna på diesel och el som väger tungt på sågverken i norr.


Genom röntgentekniken ser vi stockens alla egenskaper och vi kan genom det ta vara på trädens fulla potential.

Vill du veta mer?

Joakim Larsson

Sågverkschef

070-326 99 90