Vision och affärsidé

Norra Skogsägarnas medlemmar samlas runt en intressegemenskap som utgår från frihet och lönsamhet vad gäller nyttjandet av enskilda skogsfastigheter. Drivkraften är att tillsammans jobba för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt och lönsamt privatskogsbruk.

Vision

"Vi uppfinner framtiden för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande."

Affärsidé

"Vi är samarbetspartnern för ett aktivt och hållbart privatskogsbruk och för kvalitetsmedvetna fiber- och trävarukunder."