Vår marknad

Norra Timber är träförädlingsföretaget som försörjer både den lokala och internationella marknaden med vårt senvuxna finkvistiga virke från norrländska skogar. I ryggen har vi våra skogsägare, de 27 000 medlemmarna i skogsägarförening Norra Skog, som sedan många generationer brukar markerna i Norrland på ett långsiktigt och hållbart sätt. Framför oss har vi trogna kunder från både nära och fjärran.

Vår stabila råvaruförsörjning av svenskt kärnvirke kommer från 27 000 medlemmar som äger skog över halva Sveriges yta. Vår industriorganisation producerar högklassiga byggvaruprodukter och ett ännu större utbud av trävaror utefter kunders önskemål. Vi är övertygade om att kombinationen av stabil råvaruförsörjning från vår medlemmars skogsbruk och egen industri skapar stabilitet och lägger grunden för Norra Timbers långsiktiga och smarta affärslösningar. 
 
Vi finns idag i 37 länder runt om i världen där vi levererar trävaror till kunder som har höga krav på kvalité, leveransförmåga och god leveransprecision. Och det är med stor stolthet vi konstaterar att våra medlemmars skogar förädlas till miljövänliga framtidsprodukter som används över stora delar av världen.  

 
Norra Timber Marknader

Vill du veta mer?

Erik Eliasson

Marknadschef

070-628 80 08