Värdegrund

Värdegrunden är det gemensamma förhållningssätt som ligger till grund för Norras verksamhet. Värdegrunden finns i det dagliga arbetet. Våra värdeord; Nytänkande, Glädje, Värdeskapande, Kommunikation och Mod ligger till grund för hur vi bemöter varandra och agerar mot varandra och vår omvärld.

Nytänkande

Vi uppfinner framtiden genom att vi ifrågasätter våra gamla sanningar och genom att vi tänker längre än våra konkurrenter. Vi inbjuder till nytänkande när vi blickar framåt och alla har ett gemensamt ansvar i att finna nya bättre lösningar.

Glädje

I vårt arbete är det glädje som driver oss framåt i vår strävan att uppfinna framtiden. Vi har tillsammans ett ansvar för att alla ska känna gemenskap när vi fortsätter att bygga föreningen.

Värdeskapande

Vår uppgift är att skapa ännu fler värden för våra medlemmar och kunder, såväl ekonomiska som känslomässiga. Det vi redan gör bra ska vi fortsätta att utveckla och det som inte skapar värden ska ersättas med sådant som gör avtryck både bland medlemmar, kunder och samhälle.

Kommunikation

Vi lyssnar till varandra och vår omgivning och kommunicerar vad vi står för. Vi tror att en öppen och ärlig kommunikation är grunden till att känna gemenskap och en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i våra ständiga förbättringar för framtiden.

Mod

Vi har modet att agera, sticka ut och tänka annorlunda. Vi handlar i överensstämmelse med våra övertygelser, men har även modet att omvärdera våra egna åsikter.