Kvalitet och miljö

Norra Skogsägarnas kvalitetspolicy är ett rättesnöre för hela föreningen. Policyn är ett levande dokument som blivit utgångspunkt för kvalitetsförbättringar.

Vår totala kvalitet ska hålla en sådan nivå att den för våra kunder och medlemmar utgör en betydande anledning till samarbete både på kort och lång sikt.

• Alla våra produkter, tjänster och åtaganden ska minst uppfylla de krav som avtalats med medlemmar, interna och externa kunder.

• Den totala kvalitetsnivån är ett personligt åtagande för var och en inom företaget inklusive entreprenörer och leverantörer.

• Kvalitetsmedvetandet skall stärkas genom fortlöpande uppföljning och kommunikation med kunden.

• Vi skall ständigt söka förbättra funktion, lönsamhet och effektivitet i verksamheten, bland annat genom att förebyggande arbete och utbildning prioriteras.