Det här är Norra Timber

Norra Timber ingår i koncernen Norra som är ett medlemsägt klimatföretag i en växande bioekonomi.

Vi arbetar med en råvara som är tätvuxen, hållbar och vacker. Den är väderbeständig och har sina rötter i stora vida skogar i landskapen Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten.

Med tillgång till 17 000 medlemmars samlade skogsinnehav och en egen heltäckande skoglig produktionsorganisation, är vi en oberoende aktör med full kontroll på råvaran. Våra moderna industrienheter producerar ett brett och högkvalitativt trävarusortiment för kunder i stora delar av världen. 20 procent av produktionen vidareförädlas i två helägda hyvlerier, där marknaden är Skandinavien.

Våra säljare har hög kompentens och erfarenhet. Målet är att kunden ska känna att vi arbetar långsiktigt och nära utifrån flexibla lösningar. Vi levererar ett brett sortiment av olika produkter som tillverkats utifrån den senaste tekniken och med den högsta råvarukvalitén. Vår strävan att vara nytänkande gör att vi kan uppfylla kundens önskemål oavsett land, kultur eller behov.