Det här är Norra Timber

Norra Timber är ett träförädlingsföretag som arbetar med produktion och leverans till marknader som har höga krav på kvalité, bra leveransförmåga och god leveransprecision.

Vårt virke kommer från ett av världens bästa skogsområden – norra Sverige. Det karga klimatet gör att skogen växer långsamt här. Det gör den senvuxen, finkvistig och med täta årsringar. Här har generationer av skogsägare vårdat skogen i nästan hundra år innan den förädlas och blir till virke av mycket hög kvalitet.

Vår verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Norra Timber producerar årligen närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 250 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 150 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent.


Hållbart skogsbruk för kommande generationer

Vi värnar om ett hållbart skogsbruk och en levande landsbygd. Det handlar om långsiktig hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Våra 27 000 skogsägande medlemmar bidrar tillsammans med mångfald till framtida generationer genom ett hållbart brukande av skogens förnyelsebara råvara. Vi synar ständigt vår egen verksamhet för att minimera påverkan på miljön, och med våra certifieringar säkerställer vi miljökrav och råvarans kvalitet.
Det är med stolthet vi konstaterar att våra medlemmars skogar förädlas till miljövänliga framtidsprodukter som används över stora delar av världen.


Välkommen som kund hos Norra Timber

Hos oss får du alltid ett personligt bemötande, hög leveranskvalitet och ett långsiktig samarbete. Våra säljare och experter har bred kompetens och arbetar ständigt för hitta de bästa affärslösningarna för varje kunds önskemål. Så du kan känna dig trygg med att vi förser dig med de produkter som just du behöver, i rätt mängd och i rätt tid. Genom en öppen dialog kan vi skapa smarta lösningar och växa tillsammans.

Relaterat