Vi produserer trevarer av høyeste kvalitet

Norra Timbers virksomhet omfatter tre sagbruk som er moderne industrier med den nyeste teknologien innen en rekke områder. Alle våre sagbruk er spesialisert på gran- og furuprodukter av høy kvalitet.

Vi driver også tre foredlingsenheter samt en stolpefabrikk. Vår produksjon utgjør årlig nærmere 800 000 kubikkmeter sagede trevarer, 155 000 kubikkmeter høvlede trevarer, samt cirka 60 000 dreide furustolper og 275 000 flisballer per år. Av trevaresalget går omtrent 60 prosent til eksport.

Vi er overbevist om at vårt høye teknologinivå og våre medarbeideres evne til å utnytte det, gjør oss konkurransedyktige for fremtiden.

Våre byggeproduktenheter

Våre foredlingsenheter består av to høvlerier og et malerverk. I Kåge og Hissmofors ligger høvleriene, og i Hissmofors har vi dessuten en impregneringsanlegg. I Hammerdal har vi et malerverk som maler våre paneler.

Foredlingsenhetene produserer ytterpaneler, rupanel, styrkesorterte lekter, terrassebord og lekter. Disse kommer i en mengde profiler, dimensjoner, behandlinger og lengder. Av kutterspon fra høvleriet produserer vi også strøprodukter av høy kvalitet for både stall og landbruk. Ingenting skal gå til spille.